Seznam podkladů

Jaké potřebuji podklady pro vypracování energetického auditu?

Stručně řečeno je dobré cokoli, co má vypovídací hodnotu z pohledu spotřeby energie. Nutnou částí je však projektová dokumentace objektu.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Z projektové dokumentace se vyčtou důležité informace o:

  • celkové dispozici budovy
  • rozměrovém uspořádání budovy
  • technických vlastnostech obálky budovy

Projektová dokumentace, pokud je k dispozici, značně usnadní práci zpracovatele PENB. Podklady mohou být buď v elektronické formě (ideálně dwg, postačí i pdf nebo jpg), kvalitativně na stejné úrovni je poskytnutí v papírové podobě.

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU ZAŘÍZENÍ ČI BUDOVY

K dokreslení informací o tom, jak vypadá provoz předmětu energetického auditu je nutno využít všechny další informace, které může zadavatel PENB poskytnout. Jedná se například o:

  • počet osob, které se v objektu zdržují po určitou dobu, která může ovlivnit míru využitelných tepelných zisků
  • seznam strojů a zařízení (technologie) včetně základní technických parametrů (ideální jsou revizní zprávy elektrozařízení a podobně)
  • revizní zprávy elektro (významná pomoc při stanovení účinnosti osvětlení, parametrů měření a regulace a podobně)
  • smlouvy o dodávce energie podle druhu, zde jsou významné zejména smlouvy o dodávkách plynu, tepla a podobně s ohledem na údaje o parametrech dodávaného média.

CO KDYŽ NĚCO Z VÝŠE UVEDNÝCH PODKLADŮ NEMÁM?

V takovém případě se provede odborný odhad. Ten se provádí na základě prohlídky budovy s využitím odborných znalostí a zkušeností zpracovatele PENB.

JE NUTNÁ PROHLÍDKA PŘEDMĚTU AUDITU?

Prohlídka objektu není bezpodmínečně nutná. Závisí to především na kvalitě a rozsahu podkladů, které jsou pro hodnocení k dispozici. Je na odpovědnosti každého jednotlivého hodnotitele, jaký průkaz s jakou vypovídací hodnotou vydá. Pro jednoduché objekty se lze dobře obejít bez prohlídky, při objektech větších či složitějších je to individuální.

Chcete prodat nebo pronajmout svůj dům nebo byt? Od 1. ledna 2013 jsou vlastníci budov a bytových jednotek povinni označit své nemovitosti energetickým štítkem a nechat vypracovat energetický audit, který je součástí průkazu energetické náročnosti budovy neboli PENB. Tato povinnost vyplývá z novely č. 406/2000 Sb. zákonem č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií tzv. energetický zákonEnergetický průkaz Vám profesionálně zpracujeme. Naši odborníci navštíví váš dům a posoudí jeho stav. V případě, že nemáte projektovou dokumentaci, zjistí si sami veškeré potřebné údaje k vypracování energetického štítku. Spolupracujeme s energetickými specialisty, kteří působí v celé České republice. Každý den necháme posoudit desítky nemovitostí pro energetický průkaz budovy.

Menu

Vyhledávání

Co je dobré vědět?

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při:

• výstavbě nových budov

• při prodeji bytu či objektu od 1. 1. 2013,( i v reklamních a informačních materiálech)

• při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost

• při pronájmu domu či budovy od 1.1.2013

• při pronájmu bytu či ucelené části objektu od 1. 1. 2016 • vlastník bytu v případě prodeje bytové jednotky může do roku 2016 nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za 3 předchozí zúčtovací období. V případě, že není schopen tyto faktury předložit, je povinen nechat si zpracovat energetický průkaz nebo si jej vyžádat u SVJ. Pro bytová družstva je tato povinnost od 1. 1. 2016) • pokuty při nesplnění povinnosti